Vi er en interessegruppe som jobber for at de foreslåtte planene om utbygging av Glommabanen skal bli realisert før 2020. På denne siden kan du lese om alle de aktuelle temaene som angår Glommabanen.

Bor du i Østfold og pendler mellom byer eller tettsteder for å komme deg på jobb eller skole? Da er dette et tema som burde interessere deg!

Hva er Glommabanen?

Glommabanen er noe så spesielt som en bybane som både kommer til å gå i og mellom Østfolds største byer og tettsteder. Kort sagt kommer banen til å være en trikk som ikke ligner på noen andre bybaner (eller tog) som per i dag finnes noe annet sted i Norge.

Glommabanen kommer til å gå fra Fredrikstad i sør via knutepunktet Sarpsborg og videre til Askim og det nye sentralsykehuset på Kalnes. Den lengste strekningen (Fredrikstad-Kalnes) er på 23 kilometer, og det beregnes at banen kommer til å ha 31 holdeplasser.

Banen kommer til å være et godt alternativ til bil og (særlig) buss, som hver især byr på ulike problemer med tanke på miljø og tilgjengelighet. Nåværende planer tilsier at hovedbanen (Fredrikstad-Kalnes) kommer til å gå opp til fire ganger i timen på hverdager og lørdager, og to ganger i timen på søndager, 20 timer i døgnet mellom kl. 05:00 og 01:00. Rakkestadbanen kommer til å gå to ganger i timen på hverdager og lørdager og en gang i timen på søndager, 18 timer i døgnet mellom kl. 06:00 og 00:00.

Målet med Glommabanen er blant annet at både den nedre og indre delen av Østfold kommer til å bli knyttet tettere til hverandre, men en slik bybane kommer også til å medføre en lang rekke andre fordeler for både enkeltpersoner og samfunnet generelt.

Hvorfor Glommabanen?

Den nåværende infrastrukturen i Østfold er dessverre langt fra god nok til å støtte opp om den stadig økende befolkningsveksten i fylkets mange byer og tettsteder. Fordelene med en sterkt forbedret kollektivtransport er dermed mange og kommer til å bety mye for både individer, samfunn og miljø.

 • En bedre hverdag:
  Fordelene på individnivå er mange, og hverdagen kommer til å bli betydelig bedre for de aller fleste innbyggerne i Østfold, dersom Glommabanen blir realisert. Byer som Fredrikstad og Sarpsborg har allerede godt utviklede økonomier og mange av fylkets arbeidsplasser. Likevel er disse, og andre tettsteder som Askim og Rakkestad, i hurtig vekst, og det forventes at det kommer til å skapes mange nye arbeidsplasser i løpet av det neste tiåret.

  Dette betyr også at det daglig er mange som pendler mellom byer og tettsteder for jobb eller skole. Likevel finnes det per i dag ingen tilfredsstillende kollektivtransport som gjør det enkelt for arbeidstakere, elever og andre komme seg frem uten å disponere egen bil.

  Alt dette tatt i betraktning vil en effektiv bybane, med hyppige avganger, som forbinder Østfolds mange byer og tettsteder være et svært velkomment tiltak for de mange pendlerne i både de indre og ytre delene av fylket.
 • Samfunnsnytte:
  Ved siden av å være til stor nytte på individnivået, kommer Glommabanen til å bære frukter som er til fordel for samfunnet generelt. Med over 30 stopp på veien er det enklere å komme seg til fylkets mange flotte, men per i dag utilgjengelige steder. Dette øker potensialet for boligbygging og utvikling av nye tettsteder langs banen.

  Samtidig gjør en bybane det enklere for turister å komme seg rundt i vakre Østfold, uten å måtte disponere bil. Med en lang og rik historie, et yrende kulturliv og vakker natur, er Østfold et fylke som absolutt er verdt et besøk, og turister fra både nært og fjernt bør ønskes velkommen til å oppleve hva fylket har å by på.

  Begge disse punktene medfører store økonomiske fordeler for både de ulike tettstedene og fylket generelt, og gjør Glommabanen til et samfunnsnyttig tiltak som bør tas seriøst.
 • Et grønnere Østfold:
  Med det grønne skiftet like om hjørnet er det ingen grunn til at Østfold skal henge etter. Per i dag er biltrafikken i og mellom byer i fylket på et uforsvarlig høyt nivå.

  Glommabanen vil kunne endre dette betydelig, da det forventes at de fleste som kan vil velge å ta banen og la bilen stå. Slik er fylket med på å gjøre Norge til et enda bedre, og mer miljøvennlig, sted å leve.